pijn aan voeten podoloog onderzoek

Terugbetaling door de mutualiteit voor (steun)zolen

De terugbetaling van podologische prestaties is voorlopig nog relatief beperkt. Enkel Partena en de Liberale Mutualiteit voorzien een terugbetaling van uw zolen. Echter kan uw individuele- of aanvullende verzekering van uw werkgever soms recht geven op terugbetaling. 

 

Voor podologische voetverzorging is de terugbetaling enkel in werking voor de diabetes patiënten met een zorgtraject. 

 

 

We adviseren u om hierover contact op te nemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij of uw werkgever.

 

 

 • 25 euro per podologische zool, ofwel 50 euro per paar
 • Jaarlijkse tegemoetkoming
 • Afgeleverd door een RIZIV erkend podoloog
 • Formulier ‘podologische zool’ laten invullen door de podoloog
 • 15 euro per podologische zool, ofwel 30 euro per paar
 • Tegemoetkoming per 2 kalenderjaren
 • Voorschrift huisarts of arts-specialist is nodig
 • Aanvraagformulier ‘Podologische zool’ laten invullen door de podoloog

Personen met diabetes type 2 die een zorgtraject volgen, hebben recht op de terugbetaling van twee consulten per jaar bij een podoloog mits: 

 • de podoloog erkend is bij het RIZIV
 • Prestaties voorgeschreven worden door een arts
 • Patiënten met een verhoogd risico op voetwonden (risicoklasse 1, 2a, 2b of 3)

Diensten

Podologisch onderzoek

Aan de hand van een vraaggesprek en een uitgebreid onderzoek wordt uw klacht geanalyseerd.

zolen

Zooltherapie

Het ontwerpen, vervaardigen en aanpassen van uw op maat gemaakte zolen die uw voet corrigeren of ontlasten. 

podoloog zele

Podologische voetverzorging

Gespecialiseerde voetverzorging alsook huid- en nagelaandoeningen. Corrigerende therapie met silicone of nagelbeugels.

Want de wereld start aan je voeten

Podologie Charity Audenaert