Terugbetaling door mutualiteit

  • 25 euro per podologische zool, ofwel 50 euro per paar
  • Jaarlijkse tegemoetkoming
  • Afgeleverd door een RIZIV erkend podoloog
  • Formulier 'podologische zool' laten invullen door de podoloog
  • 15 euro per podologische zool, ofwel 30 euro per paar
  • Tegemoetkoming per 2 kalenderjaren.
  • Voorschrift huisarts of arts-specialist nodig
  • Aanvraagformulier 'Podologische zool' laten invullen door de podoloog

De terugbetaling van podologische prestaties is voorlopig nog relatief beperkt.
Individuele- of aanvullende verzekeringen van uw werkgever kunnen soms recht geven op een teruggave van de podologische zool. We adviseren u om hierover contact op te nemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij of uw werkgever.

Close Menu